Brf Ludvig 1

Kontakt

Föreningens styrelse 

info@ludvig1.se


Kent Lundqvist
, ordförande 
Stora gatan 2G 
021-33 45 82

Gunnel Hedlund, ledamot och sekreterare
Mimergatan 2
070-638 67 06

Michael Hendberg, ledamot
Stora Gatan 2H
070-614 94 24

Sven Sörbring, ledamot
Mimergatan 2
070-206 01 44

Yigen Zenlander, ledamot
Mimergatan 2
072-540 27 79

Lweendo Ahnlund, suppleant
Mimergatan 4
076-027 94 92

Lars Johnson, suppleant 
Stora gatan 2H
070-287 68 05

Stefan Larsson, suppleant
Mimergatan 4
073-067 07 00

 

Valberedning: 
Susanne Landquist
Vakant