Brf Ludvig 1

Trivselregler

Cyklar och barnvagnar
Föreningen har två cykelförråd, ett större i gatuplanet mellan ingångarna till Mimergatan 2 och 4 och ett mindre med åtkomst från garaget. Cyklar får inte parkeras på Brf Ludvig 2:s utrymme till höger om garagenedfarten. Dessutom finns cykelställ på innegården. På torget Östertull är det inte tillåtet att parkera cyklar.  Eftersom det är begränsat med antal platser för cykeluppställning är det rekommendabelt att ställa undan cyklar i lägenhetsförråden om de inte används regelbundet. I cykelförråden får inte motorförsedda fordon parkeras.

Av brandsäkerhetsskäl är det absolut förbjudet att ställa barnvagnar och cyklar i entréerna eller i trapphusen

Gästlägenheter
Gästlägenheten kostar 300 kr per dygn. Fakturering sker tillsammans med hyresavin. Bokning görs via kontaktformuläret. Efter användning skall lägenheten lämnas väl städad.

Soprum och grovsopor 
I soprummen finns tydlig information om hur soporna skall sorteras. Grovsopor, inklusive stora kartonger, ska transporteras till någon av kommunens återvinningsstationer. Närmaste återvinningsstation ligger på Ängsgärdet.

Störande ljud

Inom vår bostadsrättsförening är vi ansvarstagande gentemot varandra. Även om vi bor i hus med hög grad av isolering klarar denna inte av höga ljud från musik och/eller störande ljud från t ex fester. Detta är viktigt att ha med i tankarna dygnet runt men särskilt viktigt nattetid (22.00-07.00) då ingen ska behöva få sin nattsömn störd.

Eftersom ljud ibland fortplantar sig på lite olika sätt är det bra om vi pratar med våra grannar för att på detta sätt förvissa oss om att vi själva inte stör.

Om vi blir störda ringer vi på hos den som stör och ber den dämpa volymen samt påminner om vad som gäller i form av trivselregler.

Genom att följa trivselreglerna bidrar vi till allas vår trevnad. 

Husdjur
Husdjur skall skötas enligt gällande lagstiftning. Det är förbjudet att rasta djur på föreningens innergård.

Rökning 
Det är inte tillåtet att röka i gemensamma utrymmen. Hänsyn måste också tas så att röklukt inte kommer in i grannars lägenheter via ventilationsintagen. 

Förråd 
I lägenhetsförråden får inte brandfarliga vätskor förvaras, inte heller föremål som kan förorsaka lukt eller annan olägenhet. Lägenhetsinnehavarna ansvarar för att fungerande belysning finns i förråden.

Balkonger och uteplatser
Alla fasta installationer vid husets fasad måste vara godkända av styrelsen. Generellt godkända är installationer av belysning, infravärme samt solskydd i vit, beige eller ljust grå färgskala. Inglasning skall vara gjord av konstruktion enligt bygglov samt vara godkänd av styrelsen. Alla föremål på balkonger, inklusive växter, måste vara placerade innanför balkongräcken. Hänsyn skall tas så att grannars utsikt inte störs. Endast elektrisk grill får användas.