Brf Ludvig 1

Bra tips

Att bo i en bostadsrättslägenhet innebär att den boende själv svarar för underhållet av lägenheten. Undantaget från detta är det underhåll som hänger samman med fastigheten som helhet. Om du har svårigheter att klara detta underhåll på egen hand har du möjlighet att mot faktura som du själv betalar kontakta vår tekniska förvaltare Riksbyggen. Du ringer i sådana fall felanmälan på Riksbyggen.

För att vi som boende ska kunna underhålla lägenheterna på ett bra sätt och därmed hålla underhållskostnaderna på en rimlig nivå finns en s.k ” Bopärm” vilken följer lägenheten och där du finner det mesta av det du behöver veta.

Utöver denna pärm har vi i nedanstående sammanställning sammanfattat några bra tips som underlättar ditt boende.

Vattenlås finns under diskbänken, på väggen vid tvättmaskinen samt under handfaten i toalett/badrum. Vattenlåsen behöver rengöras vid behov eller minst 2-4 ggr per år för att inte orsaka dålig lukt och/eller stopp i avloppet. Plaströren behöver skruvas loss och spolas inuti. Tänk på att vara noga när du rengör och sätter tillbaka rör för att inte orsaka vattenläckage. För att hålla ledningar rena från smuts kan det vara bra att köra disk- respektive tvättmaskin ett antal gånger per år på hög värme och med ett för ändamålet anpassat rengöringsmedel. Tänk även på att vattennivån i toaletterna inte får bli allt för låg. Inträffar detta ökar risken för dålig lukt från avloppsstammen.

Golvbrunnen i duschen behöver rengöras. Den är försedd med en bygel som innebär att du kan lyfta hela insatsen och spola rent. Håller inte insatsen tätt finns nya insatser att köpa bl.a på Nya Rörbolaget - Ängsgärdet.

Fläktfiter vid köksfläkten behöver rengöras. Detta kan ske genom att tvätta filter med ram i tvättmaskinen. Nya filter finns att köpa via EA-gruppen på Erikslund. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) sker genom styrelsens försorg enligt ett särskilt regelverk. När detta blir aktuellt kommer du att få ett meddelande i din brevlåda.

Radiatorfilter (bakom elementen) byts en gång per år. Dessemellan bör filtren dammsugas för att ge ett gott inomhusklimat. För att motverka icke fungerande radiatorer behöver dessa ”motioneras”.

Kyl-Frys behöver dras fram ett antal gånger per år för att rengöring bakom dessa ska kunna ske. Detta är viktigt både med tanke på hygien och brandsäkerhet samt för att upptäcka eventuellt vattenläckage.

Gångjärn/låsanordningar vid fönster och balkongdörr kan behöva smörjas för att underlätta öppning/stängning samt förebygga gnisselljud.

Brandvarnarens batteri bör kontrolleras minst en gång per månad. Tryck på varnarens knapp under minst 5 sek varvid signalen aktiveras. Om ingen signal hörs är det dags för batteribyte. Varnaren behöver även tas ner för dammrengöring (1 gång per månad). Detta för att bibehålla full funktion.

Hur göra vid elfel
För att säkerställa en god el-säkerhet är alla lägenheter i vår förening försedda med jordfelsbrytare. Dessa brytare slår av hela eller delar av strömförsörjningen om något fel uppstår på grund av tex överbelastning eller fel beroende på gamla el-apparater (tv, hårtorkar, dammsugare, lampor mm).

Då jordfelsbrytaren har stor känslighet för både överbelastning samt el-fel (vilket är bra ur säkerhetssynpunkt) är det viktigt att tänka på att inte ha många och energikrävande apparater såsom ugn, spis, tvättmaskin, dammsugare, hårtork, tv mm igång samtidigt. I synnerhet inte om någon av dessa börjar bli gamla.

Skulle elfel uppstå i lägenheten som inte kan lösas via att återställa säkring och jordfelsbrytare i lägenheten ska styrelsen kontaktas innan kontakt med Riksbyggens jour tas. Ofta handlar det om att problemet kan lösas via tex byte av en huvudsäkring i elcentralen vilket kan ombesörjas av en styrelseledamot som har nyckel till elcentralen.

Om du utan att först kontakta styrelsen tar ut Riksbyggens jour får du själv bekosta utryckningen vilket kan kosta ca 2 000 kr eller mer under kvällar/helger.

Felanmälan Riksbyggen

Om du behöver felanmäla något i ditt boende så ringer du 0771-860 860.
Kostnaden får du som boende i normalfallet stå för själv.
Om du ser något som behöver åtgärdas i våra gemensamma utrymmen så ska detta anmälas till styrelsen, info@ludvig1.se.

Felanmälan hiss Kone 0771-50 00 00 

Information-om-ditt-boende.pdf

Brf-ansvar-fördelning.pdf